sju konstarter
   akitektur
   skulptur
   målning
   musik
   poetik
   dans
   social skulptur
tolv sinnen
Logga in
Svenska
English

Konsten anses vara en av människans mest ädla möjligheter att uppleva/erfara bekräftelsen på sitt ursprung och öde. På ett annorlunda sätt än inom humaniora (filosofi, teologi, etc.), gör konsten det möjligt att närmare uppleva andlig verklighet samt att direkt upptäcka den metafysiska sanningen.

En magnifik katedral kan klart och tidlöst uttryck av Guds storhet så som konstruktion av ett oratorium eller skapandet av en målning eller skulptur.

Konsten förmedla sanningar och insikter som inte kan upplevas vetenskapligt. Alla de 7 konstarterna förmedlar olika insikter och färdigheter. Som helhet återspeglar och representerar de, de kreativa krafterna i kosmos.

 

För ytterligare information om konstarterna klicka på respektive ikon:

på STORE_OWNER hittar du wax crayons och Stockmar wax colouring blocks så som Choroi flutes, dessutom lyres och som glockenspiel, och även paper och, naturligtvis, även watercolour, modelling wax och modelling beeswax så som pencils, dessutom Auris och som beeswax candles, och även painting accessories och, naturligtvis, även wooden toys, leather school bags och Catalogue and online-shop for schools, kindergarten, hobby, artists, artisans and handwork, education in arts and also music as well as toys. Essays on arts and creativity.
Kontakta oss  |  giltig  |  © 2018 Mercurius Sverige