sju konstarter
tolv sinnen
   hörsel
   ord
   tanke
   medvetande
   syn
   smak
   luktsinne
   värme
   balanssinne
   initiativförmåga
   mening med livet
   känsel
Logga in
Svenska
English

Genom vart och ett av våra 12 sinnen uppstår en speciell samverkan mellan oss själva och vår omgivning.

Med känsla av livet och rörelse- och balanssinnen uppfattar vi vår egen fysiska existens och organ. Vi känner oss lycklig eller olycklig, flyttar och intar en fysisk position i förhållande till vår omgivning. Det faktum att vi upplever oss som en enhet inom vår fysiska kropp är grunden för vårt självmedvetande.

Genom känseln tar vi kontakt med omvärlden och lära oss mer om dess gränser. Och genom att uppleva extrema situationer och begränsningar, får vi slutligen självkännedom.

Genom lukt-, smak- och synsinnet uppenbaras kvaliteter och materia för oss. Genom att använda dessa sinnen skiljer vi mellan en bra och dålig lukt, sött och surt, färger, betydelser av färger, etc. På detta sätt lär vi oss att differentiera och bilda åsikter. Vi utvecklar smak och känsla för gott och ont. Känslan för värme gör att vi kan undersöka ytan på kroppar och föremål och bedömma deras tillstånd.

Hörseln, språkkänslan, tankenförmågan och jagkänslan gör att vi kan uppfatta vårta egna jag i förhållande till andra människor. Alla dessa sinnen gör oss till sociala och ansvarsfulla människor.

 

Klicka på en av ikonerna för att få ytterligare information.

på STORE_OWNER hittar du wax crayons och Stockmar wax colouring blocks så som Choroi flutes, dessutom lyres och som glockenspiel, och även paper och, naturligtvis, även watercolour, modelling wax och modelling beeswax så som pencils, dessutom Auris och som beeswax candles, och även painting accessories och, naturligtvis, även wooden toys, leather school bags och Catalogue and online-shop for schools, kindergarten, hobby, artists, artisans and handwork, education in arts and also music as well as toys. Essays on arts and creativity.
Kontakta oss  |  giltig  |  © 2018 Mercurius Sverige