Mercurius

Konst för alla åldrar

Mercurius lyckas genom att förse skolor, förskolor och konstterapeuter med de bästa produkterna, till rimliga priser, genom att samarbeta konstruktivt med kunder och leverantörer. Och genom att använda affärer för att inspirera och implementera lösningar på sociala och miljömässiga behov.

Mercurius:

  • Mercurius, den globala distributören för Stockmar och specialist på kvalitetsprodukter till förskolor, skolor och återförsäljare
  • Mercurius är den ledande leverantören till Waldorfskolor över hela världen
  • Kombinerar mångårig erfarenhet med energi och innovation
  • Erbjuder ett urval av produkter internationellt
  • Är lojal och engagerad i samarbetet med våra kunder
  • Tar aktivt socialt och miljömässigt ansvar
  • Utsätter alla produkter för omfattande säkerhets- och miljötester
  • Garanterar att endast erbjuda kvalitetssäkra produkter som uppfyller alla lämpliga standars och certifieringar
Mercurius

Leveratt till kunder över hela världen i drygt 25 år

Mercurius är den ledande leverantören av leveranser till Waldorfförskolor och skolor. Under våra 25 år som leverantör till lärare runt om i världen har vi utvecklat ett unikt urval av produkter speciellt skräddarsydda efter Waldorfförskolor och skolornas samt lärarnas pedagogik och behov. Våra produkter används dessutom alltmer i andra skolor eftersom produkternas speciella egenskaperna och det pedagogiska värdet blir mer kända och efterfrågade. Vi har ett starkt samarbete med våra återförsäljare som alla känner till kvalitén och egenskaperna hos våra varumärken och de hjälper till att erbjuda vårt sortiment till privatkunder. Vi erbjuder produkter för konst- och musikundervisning, klassiska skolmaterial, leksaker och skolmöbler av hög kvalitet.

Våra konstutbud innefattar målning, teckning, modellering, hantverk och till och med rörelse. Vårt utbud för skolor inkluderar också material till användning av klassiska svarta tavlan, träningsmaterial för skrivstil och ett brett utbud av skriv/räkne/skissblock i många storlekar och stilar. Utöver detta erbjuder vi en mängd olika förbrukningsmaterial som förskolor och skolor behöver regelbundet.

Under åren sedan vårt grundande har Mercurius utvecklat en hög grad av kunskap och expertis. Samtidigt som vi är stolta över vår historia, omfamnar vi ivrigt framtiden och arbetar varje dag med våra kunder för att hitta sätt att skräddarsy våra erbjudanden efter deras förändrade behov. Vårt åtagande gentemot förskolor/skolor och återförsäljare är att säkerställa att våra produkter alltid finns tillgängligalä och är lämpliga och prisvärda.

Mercurius förening

Mercurius' internationella partners

Mercurius partners som finns i nästan 50 länder arbetar tillsammans för att tillgodose alla de förskolor/skolor som anlitar oss för att leverera det material och produkter som de behöver. Samtliga partners träffas regelbundet för att dela idéer, lära av varandra och för att avgöra hur förbättringar kan göras av både produkter och tjänster som erbjuds till förskolor och skolor. En regelbunden diskussion som ständigt pågår inom Mercurius och hos alla partners är produkternas egenskaper som alltid ska ha ett samband med människans sinnen och också utveckla dem.

Mercurius / Neuguss

Organisationens struktur

Mercurius är helägt av Neuguss Foundation, baserat i Berlin, Tyskland. Neuguss skapades av Alfred Rexroth, en tysk entreprenör, för att äga och driva företag för samhällsnytta. Neuguss gör detta genom att försäkra att företag bedriver strategier som beskrivs av Rexroth som "balanserade mellan affärsmål, anställdas intresse och allmänhetens välbefinnande”. Denna unika ägarstruktur och vägledande filosofi innebär att Mercurius i grunden är engagerad i värden som delas med våra kunder, vilket för oss närmare i vårt dagliga arbete och möjliggör en nivå av samarbete som inte ofta finns i affärsrelationer. Det var Alfred Rexroths vision, och Mercurius är idag ett bevis på dess livskraft.